Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення наукових матеріалів конференції «Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво»

Основні вимоги до оформлення

• Обсяг – від 4-х повних сторінок формату А4.
• Pозміри полів: 3 см з усіх сторін.
• Сторінки не нумеруються.
• Шрифт — Times New Roman,12 pt, одинарний інтервал.
• Вирівнювання за шириною, абзац 0,75 см.
• Формули вставляються в текст за допомогою редактора формул.
• Рисунки мають бути згруповані.
Наукові матеріали публікуються українською, англійською, польською, російською мовами.

Текст має бути побудований за схемою(приклад):

назва доповіді
КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Ni-, Co-ШПІНЕЛЕЙ ТА ЇХ КОМПОЗИТІВ У ПРОЦЕСІ ГІДРОЛІЗУ БОРОГІДРИДУ НАТРІЮ
П. І. П. авторів
А.С. Воронова, І.М. Іваненко
назва організації
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Е-mail [email protected]

текст

список літературних джерел

Додатково:

За результатами роботи конференції буде видано збірку наукових праць, електронна версія якої буде розміщена на сайті.
У разі необхідності може бути підготовлений паперовий примірник збірки матеріалів конференції (→ оплачується окремо ).