Друкованій версії Збірника наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво» присвоєно ISSN 2786-4898 (Print), електронній — ISSN 2786-4901 (Online).

Cторінка

 Зміст

 

1

ВИХІДНІ ДАНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

4

ОРГАНІЗАТОРИ  КОНФЕРЕНЦІЇ

 

10

СЕКЦІЯ 1 Спеціальна хімічна технологія, виробництво боєприпасів  та вибухові роботи в промисловості

 

11

2,4,6-TRINITROTOLUENE: REVIEW OF PRODUCTION METHODS AND APPLICATIONS
Edyta Gawrysiak, Tomasz Jarosz

 

19

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ КОМПОНЕНТОВ ГОРЮЧЕ-СВЯЗУЮЩЕГО В СМЕСЕВОМ ТВЕРДОМ РАКЕТНОМ ТОПЛИВЕ  
Е.Д. Петленко, Е.Ю. Нестерова

 

25

ВЛАСТИВОСТІ ПІРОТЕХНІЧНИХ БАЗОВИХ СКЛАДІВ:  АНАЛІЗ СТАНУ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дарина Закусило, Томаш Салачіньський

 

30

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ПОСТРІЛІВ ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ І ТИХ, ЩО ПРИДБАНІ ЗА ІМПОРТОМ
М.С. Мошковський, С.Я. Мосійчук, О.В. Князський

 

40

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОЧУТЛИВИХ БОЄПРИПАСІВ
А.Н. Абрамсон, С.Я. Мосійчук, Е.С. Остапчук

 

47

СУЧАСНІ СПОСОБИ РОЗМІНУВАННЯ
Ю.І. Войтенко, В.В. Бойко, Вугар Іфрат огли Оруджов

 

51

ОБ ЭНЕРГИИ КУМУЛЯТИВНЫХ СТРУЙ И КОМПАКТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ИХ УДАРНЫХ СВОЙСТВ
Ю.И. Войтенко, Р.В. Закусило

 

55

ВОГНЕЗАХИСТ ЛЕГКО ЗВЕДЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ТЕКСТИЛЬНИХ ЗАЙМИСТИХ ВИРОБІВ
М.С. Мошковський, Ю.О.Сарапін, Ю. В. Цапко, О. Ю. Цапко

 

65

ЗМІНИ ІЧ СПЕКТРУ КРОХМАЛЮ ПРИ ЙОГО НІТРУВАННІ АЗОТНОЮ КИСЛОТОЮ
С.Д. Тищенко, В.К. Лукашов

 

69

ОЦІНКА ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ, ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ У ВОЄННО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ
І.Б. Чепков, О.В. Докучаєв

 

74

ADVANCES IN THE DESIGN OF EXPLOSIVES DETONATORS
A.T. Wojewódka, M.M. Gerlich

 

83

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЕРУВАННЯ  КРАЙОВИМИ ЯВИЩАМИ В УМОВАХ МАСОВОГО ВИБУХУ
В.Г.Кравець, А.М.Шукуров, Р.В.Закусило, Б.С.Сагало

 

91

ОТБОР ПРОБ МАТЕРИАЛОВ СПЕЦХИМИИ БОЕПРИПАСОВ  ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В УКРАИНЕ И ЗА РУБЕЖОМ
Л.Н. Кириченко, В.Н. Уваров

 

95

ЗАСТОСУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ В ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПРОЕКТУВАННІ ВИСОКОЕНЕРГЕИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ
К.Є. Варлан, О.С. Косіцина, І.Є. Шатило

 

101

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ МАШИНИ  РАДІАЦІЙНОЇ, ХІМІЧНОЇ, БІОЛОГІЧНОЇ РОЗВІДКИ  ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН МОРСЬКОЇ ПІХОТИ  НА БАЗІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО БРОНЕТРАНСПОРТЕРА ДЛЯ ПОТРЕБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
І.М. Швець, З.М. Швець

 

110

СЕКЦІЯ 2 Загальна хімічна технологія, екологія та проблеми утилізації

 

111

APPLICATION OF HIGH-ENERGY COORDINATION COMPOUND AS NEW "GREEN" ENERGETIC MATERIALS 
K. Pawlus, T. Jarosz

 

115

DETECTION OF PICRIC ACID IN SOLUTIONS
Magdalena Fabin

 

125

PHOTODEGRADATION OF CONGO RED USING ZINC (II) OXIDE  IN CIRCULATING CONDITIONS
K. Hutsul, I. Ivanenko, G. Krymets, T. Puzatko

 

129

ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ НАФТОГАЗОВИДОБУВАННЯ З ПОДАЛЬШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЇХ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
В.С Коваленко

 

134

KINDS OF SORBENTS BASED ON CARBON AND THEIR PROPERTIES
S.E. Svirska, I.M. Ivanenko, Yu.M. Fedenko

 

138

ВПЛИВ РЕЖИМІВ ОБРОБКИ ВОДИ НА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ В ЗАМКНЕНИХ ОБОРОТНИХ СИСТЕМАХ
Н.А. Білоусова , І.В. Косогіна, С.О. Кирій, Д.О. Нечипорук, С.І. Лінь

 

143

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РІВНЯ  ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
О.О. Захаркін, В.Л. Акуленко

 

148

DZIAŁANIE ULTRADŹWIĘKU NA MIKROORGANIZMY W ŚRODOWISKU WODNYM 
I.Z. Koval, D.O. Lokhanova

 

152

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТРОТИЛА И ГЕКСОГЕНА В СМЕСЕВЫХ БРИЗАНТНЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВАХ
В.А.Роботько, М.Ф.Буллер, С.П.Ярманова

 

156

REMOVAL OF COPPER IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS
T.I. Obushenko, N.M. Tolstopalova, M.D. Chyrieva

 

162

ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМБІНАЦІЙ ПРОЦЕСІВ АНАЕРОБНОГО ЗБРОДЖУВАННЯ З ФІЗИКО-ХІМІЧНОЮ ОБРОБКОЮ ВІДХОДІВ
А.В. Івлєва, Є.Ю. Черниш

 

167

ДОСЛІДЖЕННЯ МАСОВІДДАЧІ В ГАЗОВІЙ ФАЗІ  У РОЗВИНЕНОМУ ПІННОМУ ШАРІ
В.Ф. Моїсєєв, Є.В. Манойло, О.М. Хухрянський, К.Ю. Репко

 

173

ANALYSIS OF WASTEWATER SAMPLES  FOR DETERMINATION OF MYCOTOXINS
Romans Pavļenko, Zane Bērziņa, Mārtiņš Jansons, Vadims Bartkevics

 

179

СЕКЦІЯ 3 Енергозбереження та альтернативні палива

 

180

GYROSCOPIC SOLAR POWER SATELLITE ENERGY SYSTEMS  WITH ELEMENTAL COMPATIBILITY OF COMPONENTS  AND A NEW ALGORITHM FOR CONVERTING SOLAR RADIATION ENERGY
Yu. M. Mar’yinskykh  

 

184

СИНТЕЗ ФЕРРОЦЕНМОДИФИЦИРОВАННОГО КАСТОРОВОГО МАСЛА
Т.В. Огневая, Е.Ю. Нестерова

 

189

КОСМІЧНА СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ ТЕПЛОВОГО КОМБІНОВАНОГО СПОСОБУ ПЕРЕТВОРЕННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
Ю.М. Мар’їнських, А.Л. Баланюк

 

193

СЕКЦІЯ 4 Економіка виробництва  та управління

 

194

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ
І.О.Пригара, Ю.М.Мануйлович І.В.Вареник

 

199

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РАХІВНИЦТВО У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ КРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
І.В. Вареник, Ю.М. Мануйлович

 

203

INNOVATIVE ACTIVITY  AS A FACTOR IN INCREASING THE COUNTRY’S COMPETITIVENESS  IN THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION 
T.S. Lukianenko, R.V. Zakusylo, L.S. Petrushova

 

209

Е-ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ ТА ЄС: ОСОБЛИВОСТІ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
О.М. Тур, І.В. Новикова, І.О. Пригара

 

214

ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Ю.М. Мануйлович,  І.В. Вареник

 

218

СИСТЕМА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ
І.В. Новикова, Н. Медведкова

 

223

СЕКЦІЯ 5  Інформаційні технології, моделювання та автоматизація    

 

224

ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ГАЗИФІКАЦІЇ (КОНВЕРСІЇ) ВУГЛЕВОДНІВ
А.Л. Концевой, С.А. Концевой

 

232

ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МОВ ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
П.С. Пата, М.П. Трубін, О.С. Терещенко

 

236

ЗАДАЧА БЛОЧНОГО СИНТЕЗУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ТА ПУСКОМ РАКЕТ (СУПП) РАКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ
І.В.Звершховський, С.В. Лапицький, О.А. Майстренко

 

240

ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У ВИРОБНИЦВІ КОМПОНЕНТІВ ДЕТОНУЮЧОГО СКЛАДУ
Т.М. Шевцова, А.А. Дегтяр, В.І. Середа

 

244

POLARIZATION CONVERSION DEVICE  BASED ON A WAVEGUIDE WITH PINS
A.V. Bulashenko, S.І. Piltyay, V.Y.Dmytrenko, O.V. Bulashenko       

 

250

ADJUSTABLE POLARIZATION CONVERSION DEVICE FOR FSS-RANGE
A.V. Bulashenko, S.І. Piltyay, М.H. Kot, Y.І. Кalinichenko,  O.V. Bulashenko, І. V. Zabegalov

 

258

POLARIZATION TRANSFORMER WITH COMBINATION OF DIAPHRAGMS AND PINS
S.І. Piltyay, A.V. Bulashenko, A.P. Saranchuk

 

265

90 DEGRE PHASE SHIFTER BASED ON A SQUARE WAVEGUIDE WITH DIAPHRAGMS 
A.V. Bulashenko, S.І. Piltyay, T.V.Shtyk, O.V. Bulashenko

 

272

ШИРОКОСМУГОВИЙ ОРТОМОДОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ 
С.І. Пільтяй, A.В. Булашенко, Т.В.Савенчук, O.В. Булашенко,
І. В. Забегалов

 

279

ELECTRONIC CIRCUIT SIMULATION
D. V. Riabchuk

 

283

СЕКЦІЯ 6 Хімія та фармацевтіка

 

284

ДЕСОРБЦІЯ ВОДИ З ГІДРОГЕЛІВ НА ОСНОВІ ПВС ТА КРОХМАЛЮ
І.О. Ляшок, О.В. Іщенко, В.П. Плаван, Д. Михайлюк

 

288

ТИПОВІ СХЕМИ ОЧИЩЕННЯ  ВИКИДНИХ ВОД ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
О.В. Бабаков, Г.В. Кримець, А.В. Лапінський, О.В. Павленко,  К.О. Полова, М.С. Поташна

 

292

СЕКЦІЯ 7 Філософсько-методологічні та соціальні аспекти виробництва

 

293

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ ШИРОКОГО ВЖИТКУ
Л.Є. Булітко

 

296

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК ТА ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ МОДЕЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
С.В. Ковтун, Н.Ю. Баланюк

 

300

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (НА ДОСВІДІ УКРАЇНА – ПОЛЬЩА)
О.П. Осипенко

 

304

ЗМІСТ

 

307

ВИДАВЕЦЬ